Torrdammsugning

En dammsugare med stor sugeffekt erbjuder ett enkelt och effektivt sätt att bli av med avfall t.ex. på byggarbetsplatser eller inom industrin. Torrdammsugning är helt klart det mest praktiska sättet att avlägsna bl.a. gamla isoleringsmaterial eftersom arbetet går så snabbt. Dessutom sugs materialet in i en tank varifrån det kan tippas ut på lämplig plats. Metoden lämpar sig också för svåråtkomliga utrymmen.

kuivaimusanttuMed torrdammsugning kan olika typer av material sugas upp:

  • Sågspån, t.ex. i bjälklag
  • Torv
  •  Sand
  • Isoleringsmaterial
  • Cement
  • Aska och sot
  • Taksten
  • Kalk och jordmaterial

Comments are closed.