Beställning av tömning av avloppsbrunn Kolari

Hettula Oy har slutit ett avtal med Kolari kommun om heltäckande avfallsservice, vilken innefattar upphämtning av torrt respektive vått avfall samt fakturering. Vad gäller slam, töms slutna tankar och betongbrunnar (slambrunnar) alltid separat på fastighetsägarens begäran. Höstar och vårar ordnas alltid avloppstömning enligt planerad rutt. Kolari kommun informerar separat om detta i nordvästra Lappland i sitt ”kunta tiedottaa”-kommuninformationsblad.

Via länken nedan kommer du till Kolari kommuns webbplats där du hittar avgiften, grundavgiften (debiteras en gång per år i samband med tömningsfakturan), samt förbrukningsavgiften. Märk väl att för tömning utanför körrutten debiterar vi också en startavgift.

Avfallstaxa (länk till Kolari kommuns finska webbplats)

Med formulär på finska eller engelska kan du göra en beställning på tömning av avloppsbrunn i Kolari kommun. När du fyllt i formuläret trycker du på Skicka, sedan visas de uppgifter du uppgivit på skärmen. Uppgifterna skickas då till oss per e-post.

Comments are closed.