Beställning av avloppstömning Kittilä

Vi tömmer och rengör alla typer av avloppsbrunnar, alltifrån regnvattenbrunnar till fettavskiljare. Tömningen kan beställas för en gång eller för regelbundet utförande enligt överenskommelse med servicekontrakt.

Med formulär på finska eller engelska kan du göra en beställning på tömning av avloppsbrunn i Kittilä kommun. När du fyllt i formuläret trycker du på Skicka, sedan visas de uppgifter du uppgivit på skärmen. Uppgifterna skickas då till oss per e-post.

Comments are closed.