Bajamajor

Till våra bajamajetjänster hör service av de portabla toaletterna i fråga om alltifrån planering av läge till underhåll och transport. Vi erbjuder toalettuthyrning till alla sorters evenemang samt till byggarbetsplatser för såväl byggföretag som privata husbyggen. De portabla toaletterna hämtas till och från avsedda plats enligt överenskommelse.

Vi har deltagit i otaliga storevenemang och vi hjälper dig gärna att räkna ut behovet av toaletter för ditt evenemang. Dessutom kan vi sköta avfallshanteringen och återvinningsservicen för evenemanget.
bajamaja

Comments are closed.