Slambil

Vår mångsidig avloppsservice omfattar tömning av många olika typer av brunnar. Tömning kan beställas per gång eller för regelbundet utförande genom ett serviceavtal. Avfallstransporten och -hanteringen sköts med pålitlig yrkeskunskap och avfallet levereras till lämplig fortsatt behandling i en en tillståndspliktig mottagningscentral; slam från Kittiläområdet transporteras till Levis reningsverk medan slammet från Kolari transporteras till reningsverket Tunturi-Lapin Vesi Oy i Ylläs.

Hettula Oy lokasäiliön tyhjennys

TILL VÅRA TJÄNSTER HÖR:

  • Tömning av avloppsbrunn
  • Tömning av slam-, olje- och sandavskiljare
  • Våt- och torrdammsugning
  • Högtrycksspolning (500 bar)
  • Upptining och öppning av vattenledningar och avloppsrör
  • Rörinspektion med filmning
  • Tvätt och rengöring av avlopp
  • Bajamajor

Comments are closed.