Skrotbilar

Skrotbilar tas emot avgiftsfritt i vårt avfallshanteringscenter. I tjänsten ingår att vi avregistrerar bilen som ska skrotas. Du får ett skrotningsintyg från oss, vilket innebär att ditt ansvar för fordonet upphör.

CHECKLISTA FÖR ÖVERLÄMNANDE AV SKROTBIL:

Sök fram bilens registreringsbevis (registerutdrag) och, såvida bilen inte står på ditt namn, sök fram köpebrevet / överlåtelsehandlingen

Om du inte är ägare till bilen ska du be ägaren om en fullmakt

Ta med en ID-handling (t.ex. körkort)

Comments are closed.