Högtrycksspolning och rengöring

Högtrycksspolning innebär rengöring av olika typer av ytor med rent vatten. Metodens effektivitet beror på stötkraften som uppkommer genom det vattentryck och den volym som används. Tryckspolning är en miljövänlig metod. Våra högtryckstvättar har vattentryck på upp till 500 bar.

falc_pesuri4TILL VÅRA TJÄNSTER HÖR:

  • Med Falch högtryckstvätt kan man vattenblästra bort graffiti
  • Istining
  • Rengöring av rörsystem
  • Rengöring av maskiner
  • Rengöring av fasad
  • Avlägsnande av graffiti

Comments are closed.