Bogseringstjänst

Vi är ett professionellt företag i bogserings- och vägassistensbranschen i Kittilä, och hör till den nationella Falck-kedjan. Vi verkar inom hela Fjäll-Lappland. Ibland går bilen i strejk utan synbar orsak, och ibland spelar de extrema arktiska förhållandena i Lappland bilen ett spratt. Vi kommer snabbt till hjälp för bilister som råkat i knipa när vädret eller renar överraskat, när plåten smäller, motorn ångar, däcket får punktering eller om du behöver starthjälp. Under vintern kan vi låta din bil tina i en uppvärmd hall om den frusit. Med vår utrustning kan vi dygnet runt utföra bogseringar på 12 ton, starthjälp, låsöppning, bärgning ur dike. Vi erbjuder tillförlitlig, professionell bogseringsservice av person- och skåpbilar samt motorcyklar i hela Fjäll-Lappland.

hinausautontoimintaaTILL VÅRA TJÄNSTER HÖR:

  • Alla bogseringar på under 12 t dygnet runt
  • Starthjälp / Start med startkablar
  • Låsöppning
  • Bärgning efter dikeskörning
  • Upptining av bil

Comments are closed.