Biolans Ekomästare

ekomestari_logo-300x285Vi företräder Biolans avfallsvattensystem och miljöprodukter i Norra Finland. En ekomästare genomför projekt, t.ex. montering av ett minireningsverk, vilket om kunden önskar kan göras från början till slut. Också service av anordningen kan vid behov ordnas. En ekomästare sköter alla nödvändiga planerings- och tillståndsärenden, säljer, monterar och servar vid behov anordningen. Kunden behöver inte bekymra sig om att anlita sakkunniga inom olika områden utan hela servicen fås från en och samma leverantör.

VI SÄLJER OCH MONTERAR ENLIGT NYCKELFÄRDIGT-PRINCIPEN:

  • Avloppsvattensystem
  • Gråvattenfilter
  • Solfångare, solpaneler, solventilation
  • Torrklosetter
  • Kompostorer

Comments are closed.