Beställning av tömning

Du kan lämna tömningsbeställning för avfallskärlet per telefon, per e-post eller via engelska formuläret. Under punkten tömningsbehov kan du skriva in tömning för flera veckor (t.ex. tömning varje vecka 10–18 under sommarsäsongen). Märk väl att beställningen måste komma minst tre dagar innan körningen så att vi hinner få in din fastighet i körrutten. För att vara säker på att ditt meddelande faktiskt kommer fram, kom ihåg att inkludera din egen e-postadress så vi kan svara på meddelandet.

Comments are closed.