Avfallshantering Kolari

INSAMLING AV HUSHÅLLSAVFALL OCH SLAM

KolarinkuntaHettula Oy har gjort ett avfallshanteringsavtal med Kolari kommun som omfattar avfallsinsamling av både torrt och vått avfall samt fakturering.  Fastighetsägaren kan meddela entreprenören om avvikande tömningsintervaller, d.v.s. de veckor som sopkärlen ska tömmas.  Fastighetsägaren ska själv införskaffa sopkärl och sopsäckar.  Kärlen och sopsäckarna ska alltid vara försedda med namn och det ska vara fri passage till kärlen.

Via länken här under kommer du till Kolari kommuns hemsidor där du hittar mera information om körrutter och körveckor för hushållsavfall.  Kolari kommun meddelar separat om körveckorna för avfall i spalten ”kunta tiedottaa” i tidningen Luoteis-Lappi.

Körrutter och körveckor för hushållsavfall (länk till Kolari kommuns finska hemsidor)

INSAMLING AV SLAM

Slutna tankar och betongbrunnar (septiktankar) töms alltid separat på fastighetsägarens begäran.  Kolari kommun ordnar slamtömning för fastigheter inom kommunen enligt körrutter under tiden 23.5.–31.10.2016.  Vårrundan startar den 23.5.2016 och höstrundan startar den 1.9.2016.

Fastighetsägaren eller -innehavaren ska senast den 22.5.2016 meddela entreprenören per telefon eller e-post om fastighetens tömningsbehov av septiktank/behållare för hela år 2016. Ägaren ska meddela entreprenören om fastighetens septiktank/behållare ska tömmas på våren, hösten eller båda tömningsgångerna (på våren samt hösten).

Via länken här under kommer du till Kolari kommuns hemsidor där du hittar mera information om avfallsavgifter inklusive grundavgift, transport och hantering.

Avfallstaxa (länk till Kolari kommuns finska hemsidor)

BYTESTJÄNST FÖR AVFALLSCONTAINRAR

Hos oss kan du även beställa bytestjänst för avfallscontainrar.  Under punkten bytestjänst för avfallscontainrar hittar du mera information.

Comments are closed.