Avfallshantering

Vårt största industri är avfallshantering, som har varit en del av våra tjänster sedan 1970. Vårt företag tar hand om din avfallshantering i enlighet med ikraftvarande bestämmelser och principerna för hållbar utveckling. Vi tar hand om att papper, papp, metall och elskräp omdirigeras tillbaka till användning.

Hettula jätehuoltoVÅRA TJÄNSTER OMFATTAR:

  • Tömning av sopkärl
  • Försäljning och uthyrning av sopkärl
  • Försäljning och uthyrning av avfallspressar
  • Sopstation

Comments are closed.