Produkter och tjänster

Vårt företags främsta verksamhetsområde är avfallshantering, som utöver avfallshämtning innefattar slamtömning. Till vårt utbud av tjänster hör också högtrycksspolning, bogseringstjänst, taxi, hjullastar- och grävmaskinsarbeten, växelflaktjänster samt transport med lavett. Hettula Oy har en egen central för återvinning och nyttobruk av avfall. Centralen ligger 5 km från Kittilä i riktning mot Rovaniemi.

Sommaren 2014 utvidgade vi vår verksamhet och började som Ekomästare för Biolan. Genom detta samarbete får företaget representation för Biolan-avfallsvattensystem och -miljöprodukter i Norra Finland.

????????????????????????????????????

Comments are closed.