Historia

FÖRETAGETS BAKGRUND OCH HISTORIA

pertti_pyorakoneessaErkki Hettula föddes i byn Kaukonen i Kittilä. I Jauhojärvenkylä by fann Erkki Silja att leva med. Erkki och Silja gifte sig 1949 och de fick 4 barn.

Under några års tid samlade Erkki arbetserfarenhet på olika håll tills han med Siljas hjälp inledde den egna affärsverksamheten år 1959. Han fick trafiktillstånd för att bedriva gruskörning med en lastbil i Lapplands län. Silja ringde byggen där han kunde jobba och meddelade Erkki om byggena. Under 1960-talet fick de sin försörjning genom jobb vid Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, Forststyrelsen, olika kraftverk och Kittilä kommun. År 1965 utvidgades verksamhet i samarbete med en annan förare från Kittilä, till att omfatta hjullastar- och bulldozerarbeten.

Av Erkkis och Siljas barn har de äldsta pojkarna, Erkki Samuel och Sauli Hettula varit med i verksamheten ända från början. I början på 1970-talet bolagiserades hjullastartjänsterna i ett eget, öppet bolag Sauli och Samuel Hettula, och gruskörningen fortsatte i Erkki Hettulas namn. Avfall transporterades först med lastbil, och 1978 fick företaget trafiktillstånd för en sopbil, och skaffade en sådan. För grusleverans började S&S Hettula hyra egna områden för grustäkt, och år 1977 skaffade de en krossanläggning. Efter att Erkki Hettula dött år 1979 grundades Hettula Ky med Erkkis fru Silja samt de äldsta sönerna Samuel och Sauli som ansvariga bolagsmän. Som tysta bolagsmän stod systern Kirsti och den yngsta av syskonen (Pertti) var ännu minderårig.

1980-TALET VAR FÖRÄNDRINGENS ÅRTIONDE

På 1980-talet bestod verksamheten av grus- och krossleveranser samt hjullastararbeten. Företaget levererade byggnadsgrus till byggnader, och när efterfrågan på färdigblandad betong steg utvidgades verksamheten år 1983 efter att Sauli gått en kurs i betongtillverkning. För försäljning av den färdigblandade betongen bildades Aakenus Betoni Oy.   Avfallslagen steg i kraft 1983 och så småningom började avfallstransporterna öka i takt med att Levi växte. Också avfallshanteringen för fastigheter i kommunen och renhållning av sidovägar hörde till företagets vardag.

Bolagsordningen fortsatte fram till år 1986 när Pertti köpte sin mors andel av Hettula Ky. Samma år tilldelades Hettula Ky årets företagarpris i Kittilä kommun. Aakenus Betoni såldes år 1988 och i samma veva såldes också krossen och grustaget man hyrt sades upp. År 1989 grundades aktiebolaget Hettula Oy genom att Hettula Ky och det öppna bolaget S & S Hettula fusionerades. Bröderna Samuel, Sauli och Pertti ägde lika andelar av bolaget.

PÅ 1990-TALET GICK VERKSAMHETEN FRÅN MARKARBETEN MOT AVFALLSHANTERING

Genom att turismen växte i Levi-trakten på 1990-talet, började Hettulas verksamhet att utvidgas och övergå från den ursprungliga verksamheten med markarbeten till avfallstransporter. Från och med år 1993 har Hettula Oy ansvarat för hela Kittilä kommuns avfallshantering, vilken innefattar avfallsupphämtning och skötsel av avstjälpningsplatsen. Gruskörningen upphörde 1993 men vi gör fortfarande hjullastararbeten. Avfallshanteringen utvidgades till att omfatta transport med växelflak och varutransporter. År 1995 köpte vi slamutrustning och började ha hand om tömningen av avloppsbrunnar och öppning av avlopp i Kittilä kommun.

PÅ 2000-TALET UTVECKLADES FÖRETAGETS VERKSAMHETSOMRÅDE ENLIGT EFTERFRÅGAN

När turismen fortsatte växa utvidgades företagets verksamhet ytterligare år 2002 genom att en bogseringsbil införskaffades. Också ändringar i bolagsordningen gjordes 2004 genom att Pertti köpte Samuels andel. Samuel fortsatte ändå att jobba i företaget fram till sin pension. År 2005 utvidgades Hettula Oy också till persontransport / taxiverksamhet och en stortaxi införskaffades. Taxin finns i Kittilä men är en bekant syn också i Levi.

Att orientera hela personalen i kvalitets- och miljöfrågor har alltid varit viktigt för företaget. Där tog vi år 2006 i bruk kvalitets- och miljösystemet EASE-Q. Systemet har utvecklats särskilt för kvalitetsstyrning och miljöledning i maskin- och transportföretag. Hela personalen har fortbildats i att köra ekonomiskt och miljövänligt. År 2007 belönades företaget med priset för årets lappländska transportföretag, och följande år fick vi erkännande som årets Q-team transportföretag 2008.

Genom förändringarna i avfallslagen upphörde Hettula Oy:s arbete med skötsel av avstjälpningsplatsen i oktober 2008, samma vinter i januari 2009 färdigställdes den egna centralen för återvinning och nyttobruk av avfall i gång. Perttis äldsta son Erkki ansvarar för dess verksamhet.

2010-TALET

Familjeföretagets nuvarande största ägare är Pertti Hettula som har företaget som sin huvudsyssla. På kontoret jobbar Perttis fru Vuokko samt Perttis äldsta sons, Erkkis, fru Katariina. Perttis söner Erkki och Tuomas samt den andra delägaren, Sauli Hettulas, son Santtu är också med i företaget.  Vi kan alltså tala om ett verkligt familjeföretag. Hettula Oy fick den lappländska företagarföreningen Lapin yrittäjäts företagarpris år 2010.

Uner 2010-talet har verksamheten utvidgats till Kolari kommun där företaget handhar den kommunala avfallshanteringen vilken innefattar uppsamling av torrt avfall, år 2013 ingicks också ett kontrakt med Kolari kommun om transport av vått avfall. År 2013 fick bolaget priset som Lapplands starkaste företag på initiativ från Suomen Asiakastieto Oy.

I dagsläge har företaget profilerat sig som ett mångsidigt transportföretag som erbjuder heltäckande avfallshanteringstjänster, växelflak, styckegodstransport, bogseringstjänster, hjullastar- och grävmaskinsarbeten samt taxitransport.   Vårt företag har satsat på verksamhetens kvalitet. Företaget ses som ett starkt familjeföretag vars framgångar beror på flexibiliteten och tillförlitligheten i tjänsterna. I nuläge jobbar 12 personer i företaget och omsättningen för år 2014 var 2,935 miljoner euro. Företaget har en måttlig tillväxt, omsättningen ökade 5 % i jämförelse med år 2013.

Hettula Oy är ett Kittiläbaserat familjeföretag, vars ägare är Pertti och Sauli Hettula. På bilden handleder Pertti Hettula företagets tredje generation, från vänster Perttis söner Tuomas och Erkki samt Saulis son Santtu Hettula.

Comments are closed.