EASE-Q-verksamhetssystem

PKY_LAATU_logoSystemet EASE-Q för kvalitetskontroll har utvecklats särskilt för kvalitetsstyrning och miljöledning i maskin- och transportföretag. Det motsvarar kraven för standarderna SFS-EN ISO-9001:2000 och SFS-EN ISO-14001.

Inom ramen för EASE-Q-systemet har hela personalen bekantat sig med kvalitets- och miljöfrågor och integrerat kvalitetstänkandet i företaget. Dessutom fortbildas hela personalen regelbundet med några års mellanrum i att köra ekonomiskt och miljövänligt.

Tack vare EASE-Q-systemet förblir kvalitetssystemet och kvalitetstänkandet jordnära och påverkar vårt företags och vår personals dagliga verksamhet.

ISO (International Organization for Standardization)

 • Världsomspännande organisation för nationella standardiseringsinstitutioner
 • Publicerar ISO-standarder
 • 146 länder deltar i organisationens verksamhet
 • Vid utgången av år 2003 fanns drygt 14 000 ISO-standarder

Finlands Standardiseringsförbund SFS

 • SFS är centralorganisationen för standardiseringen i Finland
 • Fastställer och publicerar SFS-standarder
 • I början på år 2004 fanns drygt 17 000 SFS-standarder i Finland

ISO 9000-STANDARDSERIEN

 • Standarder för kvalitetsledning och kvalitetskontroll

ISO 14001-standarden

 • Miljöledningsstandard

KVALITET

 • Innebär en helhet som består av de egenskaper som förutsätts för en produkts eller tjänsts kapacitet att uppfylla de krav och förväntningar som ställs på den.

KVALITETSPOLITIK

 • Det generella sätt att förhålla sig till kvalitet som den högsta ledningen formellt har definierat för organisationen (företagets ”slogan” som också är bindande för företaget).

MILJÖPOLITIK

 • Företaget formulerar sitt åtagande för att främja miljöskydd
 • Huvudmål som företaget strävar efter för att skydda miljön
 • Mål som företaget ställer upp för den egna verksamheten för att på sikt uppnå de huvudsakliga målen
 • Riktlinjer som gäller för alla företagets operationer (offentligt information, skall finnas skriftlig)

Comments are closed.