Hettula Oy

Till Hettulas verksamhetsområden hör avfallshantering, slambil (öppning, tvätt och filmning av avlopp), transport med växelflak och lavett, bogseringstjänst, hjullastar- och grävmaskinsarbeten samt persontransport. Företaget har en egen central för återvinning och nyttobruk av avfall.

Företaget verkar huvudsakligen i Kittilä kommun och i Fjäll-Lappland. Kundkretsen består av enskilda personer, företag, kommuner och statliga inrättningar. Hettula Oy utför regelbunden tömning av hushållsavfall och avloppsbrunnar, tömning av flak för avfall och byggavfall samt bedriver uthyrningsverksamhet. Företaget ingår också i Falck-kedjan och utför bogseringsservice dygnet runt. Taxins verksamhetsort är Kittilä kyrkoby samt periodisk jourtjänstgöring i Levi.

Vår positiva image består av flexibel, snabb och kundorienterad service. Vi har modern och välskött utrustning och professionell personal.  Företaget har i nuläge en fast personal på 17 personer.

Hettula Oy är ett starkt familjeföretag. Till ovan från vänster på bilden Erkki, Pertti och Santtu Hettula. Nertill Tuomas Hettula.
etusivulle

Comments are closed.