Hettula Oy - mitt i Lappland

Avfallshantering - för din och naturens skull

Bogseringstjänst 24/7

I din tjänst

Till Hettulas verksamhetsområden hör avfallshantering, slambil (öppning, tvätt och filmning av avlopp), transport med växelflak och lavett, bogseringstjänst, hjullastar- och grävmaskinsarbeten samt persontransport. Läs mer >>>