Bildetaking av kloakk

En rimelig, pålitelig og enkel måte å få en oversikt over avfalls, regn og undergrunnsavløp er å bruke bildebehandling. Bildetaking viser den strukturelle og operasjonelle tilstanden til kloakk, samt lokale feil. Metoden er kostnadseffektiv, fordi potensielle problemområder finnes uten å grave opp røret. For eksempel kan kloakkrør-avbildning benyttes for å påpeke behovet for rør-renovering. Kloakk-bildetaking anbefales hvis et rør er tett hele tiden.

Bildetaking bør også brukes på nye kloakkledninger før igangkjøring. På denne måten kan du sikre at kloakken er installert i samsvar med kravene, og at det ikke er noen fremmedlegemer i kloakken som kan føre til vannskader senere.

Hettula Oy viemärinkuvausVÅRE TJENESTER OMFATTER:

  • Inspeksjoner for igangkjøring
  • Feilsøking

Comments are closed.