Lajitteluohjeet

Kierrätys on kuluttajalle helppo tapa säästää luontoa, energiaa ja raaka-ainevaroja. Kierrätys tukee kestävää kehitystä, jonka avulla tulevat sukupolvet saavat myös nauttia puhtaasta ja luonnonvaroiltaan rikkaista lapin maisemista. Kestävässä kehityksessä ympäristön, talouden ja ihmisten tarpeet ja kehitys kulkevat rinta rinnan. Ympäristön huomioiminen kodin valinnoilla on pieni, mutta tärkeä teko tämän tavoitteen saavuttamiseksi.


POLTETTAVA JÄTE

Kodin jäteastiaan laitettava jäte on nimikkeeltään poltettavaa jätettä sen käsittelytavasta johtuen. Jäte kuljetetaan poltettavaksi Oulun polttolaitokselle, josta se hyödynnetään energiana jätevoimalassa. Kodin poltettavan jätteen jäteastiaan voit laittaa mm. seuraavia jätelajeja:

 • Muovipakkaukset
 • Biojäte (jos ei erikseen kompostoida)
 • Erillaiset tekstiilit ja kengät
 • Tupakantumpit
 • Likaiset pahvi- ja paperipakkaukset
 • Pienet PVC- muovituotteet, esim. lelut, sadevaatteet
 • Käytetyt hygieniatuotteet
 • Talouspaperi ja lautasliinat
 • Imurin pölypussit
 • Lemmikkieläinten kuivikkeet
 • Kahvipaketit ja sipsipussit
 • Muu kierrätyskelvoton poltettavaksi soveltuva jäte

BIOJÄTE

Biojätteitä ei kerätä enää erikseen. Biojäte kerätään yhteen poltettavan jätteen kanssa ja kuljetetaan Oulun polttolaitokselle, josta se hyödynnetään energiana jätevoimalassa.

Biojätteiden kompostointi on melko vaivaton, ympäristöystävällinen ja edullinen tapa käsitellä ja hyödyntää biojätteet. Kompostimullalla korvataan turvetta ja vähennetään lannoitustarvetta, biojätteellä ei täytetä jäteastiaa ja jätteiden kuljettamistarve vähenee. Jäteastian tyhjennysvälin voi myös saada harvemmaksi, jolloin jätehuoltokustannuksissa syntyy säästöjä. Siten kompostorin hankintakustannukset on mahdollista saada takaisin muutamassa vuodessa. Kompostoimalla biojätteestä saadaan muhevaa kompostimultaa, jota hyödynnetään omaan viherrakentamiseen.

Biojätettä ovat kaikki keittiössä syntyvät kompostoituvat jätteet:

 • Pilaantuneet ja kuivuneet elintarvikkeet
 • Suodatinpaperit puruineen
 • Talouspaperit ja paperiset lautasliinat
 • Munakennot
 • Kasvit multineen
 • Puiset aterimet ja hammastikut.

Biojätteiden joukkoon eivät kuulu:

 • Maito- ja mehutölkit
 • Nesteet
 • Kumi, muovipussit ja pakkaukset
 • Lasi, metallit ja foliot
 • Kalkki, tuhka, tupakantumpit
 • Vaipat, tekstiilijäte ja imurinpölypussit

Lajitteluvinkki! Keittiössä syntyvät biojätteet kannattaa kerätä biohajoavaan pussiin. Ensisijaisesti kannattaa käyttää paperisia pusseja tai sanomalehdestä taiteltuja pusseja, koska ne kompostoituvat nopeimmin.

KERÄYSPAPERI

Keräyskartonkia uusiokäytetään pääasiassa sanomalehtien valmistukseen. Paperitehtaalla keräyspaperista poistetaan painoväri pesemällä eli siistaamalla ja pestystä massasta valmistetaan paperin raaka-ainetta.

Keräyspaperia ovat:

 • Sanoma- ja aikakausilehdet
 • Mainokset ja esitteet
 • Värilliset paperit
 • Uusiopaperi ja kirjekuoret
 • Ikkunalliset kirjekuoret (ikkunoita ei tarvitse poistaa)

Keräyspapereihin eivät kuulu:

 • Kertakäyttöastiat
 • Ruskeat paperikassit
 • Jäljentävät paperit
 • Kopiopapereiden kääreet
 • Lahja- ja käärepaperit
 • Tietosuojapaperit
 • Pahvit ja kartonkipakkaukset
 • Muovit (eli lehdistä ja mainoksista pitää poistaa muovikääreet)

METALLIT

PIENMETALLI

Pienmetallista tehdään raaka-ainetta uusille metallituotteille, esim. säilyketölkeille. Pienmetallia voidaan kierrättää lähes loputtomiin. Kierrätetyn raaka-aineen käyttövalmistuksessa voi säästää energiaa jopa 75 – 95 prosentilla uuden raaka-aineen käyttöön verrattuna.

Lajitteluohjeet sekä ekopisteet löydät ringin kotisivuilta alla olevasta linkistä:
http://rinkiin.fi/kotitalouksille/lajitteluohjeet/
ISOMMAT METALLIROMUT

Isompiin metalliromuihin kuuluvat:

 • Vanhat työkoneet ja työkalut
 • Romuajoneuvot (renkaat, akut ja nesteet poistetaan)
 • Purku- ja rakennustyömaiden metallijätteet
 • Tyhjiksi valutetut öljytynnyrit

Romuauto vastaanotetaan veloituksetta ja myös rekisteristä poisto on maksuton.

LASI

Lasin kierrätyksellä tarkoitetaan, että kerätty lasijäte muokataan uudeksi tuotteeksi, materiaaliksi tai aineeksi joko alkuperäiseen tai muuhun tarkoitukseen. Lasia voidaan kierrättää rajattomasti esim. uusien pakkausten valmistukseen ilman, että sen laatu tai puhtaus heikkenee. Kierrätyksen avulla säästetään luonnonvaroja ja energiaa sekä vähennetään hiilidioksidipäästöjä ja kaatopaikkakuormitusta.

Keräyslasin kierrätysvaihtoehtoja ovat esim. käyttö uusien pakkausten, lasivillan ja vaahtolasin valmistuksessa. Kierrätystä edeltää käyttötarkoituksesta riippuen kerätyn lasin puhdistus, lajittelu ja murskaaminen.

Pantilliset pullot puolestaan toimitetaan kaupoista takaisin joumateollisuuden käyttöön. Keräyslasi voi olla joko väritöntä tai värillistä.

Lajitteluohjeet sekä ekopisteet löydät ringin kotisivuilta alla olevasta linkistä:

Pakkausten lajitteluohjeet kotitalouksille

SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKAROMU

SER tulee sanoista sähkö- ja elektroniikkalaiteromu. Käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet ovat sähkö- ja elektroniikkalaiteromua. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiksi luetaan kaikki laitteet, jotka toimiakseen tarvitsevat sähkövirtaa, akkua, paristoa tai aurinkoenergiaa. Käytöstä poistetut laitteet puretaan ja niiden sisältämät vaaralliset aineet ohjataan asianmukaiseen käsittelyyn. Laitteiden sisältämät metalliosat hyödynnetään uusien metallituotteiden raaka-aineena ja muoviosia hyödynnetään energiantuotannossa kierrätyspolttoaineena.

Sähkö- ja elektroniikkaromua voitte tuoda veloituksetta jäteasemallemme.

Kodin yleisimpiä sähkölaitteita ovat mm:

 • Kylmälaitteet; jääkaapit ja pakastimet
 • Suuri sähköromu; esim. liedet, pesukoneet, kiukaat, pölynimurit ja johdolliset sähkötyökalut
 • Kuvaputki- ja näyttölaitteet, televisiot ja monitorit
 • Tietotekniikka ja viihde-elektroniikka (pois lukien televisiot ja monitorit)
 • Loisteputket ja energiansäästölamput
 • Pien-SER (esim. kahvinkeittimet, sähköhammasharjat, GPS-laitteet, lelut ja termostaatit)

Sähkö- ja elektroniikka joukkoon eivät kuulu:

 • Vaarallisia jätteitä
 • Kaatopaikkajätteitä
 • Hyötykäyttöön soveltuvia jätteitä

VAARALLISET JÄTTEET

Vaarallisilla jätteillä (ent. ongelmajäte) tarkoitetaan jätteitä, jotka kemiallisen tai muun ominaisuuden takia voivat aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Kunnat järjestävät vastaanoton vaaralllisille jätteille, emmekä me ota vastaan vaarallista jätettä. Tietoa vastaanottopaikoista ja aukioloajoista saa kunnan jätehuoltoviranomaisilta. Apteekit vastaanottavat elohopeakuumemittareita, neuloja ja ruiskuja sekä vanhentuneita ja yli jääneitä lääkkeitä. Jos sinun tarvitsee päästä eroon räjähteistä, vanhentuneista hätäraketeista sekä ilotulitteista ota yhteyttä poliisiin.

Vaarallisia jätteitä ovat muun muassa:

 • Paristot
 • Akut
 • Maalit ja liimat
 • Lääkkeet
 • Torjunta-aineet
 • Kiinteät öljyiset jätteet ja käytetyt voiteluöljyt
 • Tulostimien värikasetit
 • Aerosolipullot
 • Kestopuu

Vaarallisia jätteitä ei saa koskaan laittaa muun jätteen sekaan, vaan ne lajitellaan ja pidetään erillään muista jätteistä. Jätelain mukaan vaarallisista jätteistä vastaa niiden haltija, kunnes ne on toimitettu asianmukaiseen käsittelypaikkaan tai luovutettu jäteluvan omistavalle vastaanottajalle.

RENKAAT

Autonrenkaat kuuluvat tuottajavastuun piiriin, joten käytetyt renkaat voi viedä ilmaiseksi lähimpään rengasliikkeeseen. Renkaat on palautettava puhtaina ja vanteettomina, sillä ilmainen vastaanottovelvollisuus koskee vain vanteettomia renkaita. Käytettyjen renkaiden palauttaminen ei edellytä uusien renkaiden ostoa. Rengasliikkeet ohjaavat renkaat kierrätykseen. Käytetyistä autonrenkaista tehdään rengasrouhetta, jota käytetään muun muassa teiden ja katujen kevennysmateriaalina.

PUHDAS PUU

Jäteasemallamme kerätty puhdas puu murskataan hakkeeksi ja toimitetaan paikallisiin lämpölaitoksiin poltettavaksi.

Puhdasta puujätettä ovat:

 • Rikkoutuneet tai muuten käytöstä poistetut standardilavat
 • Kevyt rakenteiset pakkaukset
 • Kertakäyttölavat
 • Lastut ja hakkeet sekä puru
 • Pintakäsittelemätön purkupuu
 • Uudisrakentamisessa käytettävä puujäte

KÄSITELTY PUU

Käsiteltyä puujätettä ovat:

 • Laminaatti ja pinnoitettu puu
 • Lastulevu, kestopuu ja vaneri
 • Maalattu ja lakattu puu
 • Kevyt rakenteiset pakkaukset
 • Kaapit ja kalusteet
 • Ovet ja ikkunapuitteet (metalliosat poistettu)
 • Kylläste- tai puunsuojasivelty puu

BETONI

Betoni murskataan ja puhdistetaan. Käsitelty betoni jatkokäytetään maatäytteenä asemallamme.

RAKENNUSJÄTE

Rakennusjäte tuodaan joka suoraan jätteenkäsittelylaitokselle, josta jäte ohjataan mahdollisuuksien mukaan hyötykäyttöön. Rakennusjätteen voit tuoda itse jäteasemalle tai tilata meiltä lavan, johon voit kerätä rakennujätteet. Rakennusjätteestä veloitetaan jätemaksu. Kaikesta kaatopaikalle loppusijoitettavasta jätteestä peritään jäteveroa. Kun jätteestä on lajiteltu erilleen hyötykäyttöön sopivat jätteet ja vaaralliset jätteet, jää jäljelle rakennusjäte.

Rakennusjätettä ovat esimerkiksi:

 • Mineraalivilla
 • Kipsilevy
 • Kivet
 • Keramiikka
 • Magneettiin tarttumattomat helat, saranat, säleiköt ja niin edelleen
 • Betoniset laudoitusmateriaalit

Comments are closed.