PKY-laatujärjestelmä

Hettula Oy:lla on PKY-Laatusertifiointi voimassa 2. syyskuuta 2023 saakka.

PKY-laatujärjestelmä on kehitetty erityisesti kone- ja kuljetusyritysten laatu- ja ympäristöasioiden hallintaan. Se vastaa stardardien SFS-EN ISO-9001:2000 ja SFS-EN ISO-14001 vaatimuksia.

PKY-järjestelmän puitteissa yrityksen koko henkilökunta on perehdytetty laatu- ja ympäristöasioihin ja on sisäistänyt laatuajattelun yrityksessä. Lisäksi koko henkilökunta koulutetaan taloudelliseen ja ympäristöystävälliseen ajotapaan aina uudelleen parin vuoden välein.

PKY-järjestelmän ansiosta laatujärjestelmä ja laatuajattelu pysyvät käytännönläheisinä ja vaikuttavat yrityksemme ja henkilökuntamme jokapäiväisiin toimiin.

ISO (International Organization for Standardization)

 • Maailmanlaajuinen kansallisten standardi-organisaatioiden liitto
 • Julkaisee ISO-standardeja
 • Järjestön toiminnassa mukana 146 maata
 • ISO-standardeja oli vuoden 2003 lopussa runsaat 14 000 kpl

FS Suomen standardisoimisliitto

 • SFS on standardisoinnin keskusjärjestö Suomessa
 • Vahvistaa ja julkaisee SFS -standardeja
 • SFS-standardeja Suomessa oli vuoden 2004 alussa runsaat 17 000 kpl

ISO- 9000 STANDARDIPERHE

 • Laadunhallinnan ja laadunvarmistuksen standardeja

ISO-14001 STANDARDI

 • Ympäristönhallinnanstandardi

LAATU

 • Tarkoittaa niistä ominaisuuksista muodostuvaa kokonaisuutta,joihin perustuu tuotteen tai palvelun kyky täyttää sille asetetut vaatimukset ja siihen kohdistuvat odotukset.

LAATUPOLITIIKKA

 • Ylimmän johdon organisaatiolle muodollisesti määrittämä yleinen tapa suhtautua laatuun ( on yrityksen ”myyntilause”, joka myös sitoo yritystä).

YMPÄRISTOPOLITIIKKA

 • Yritys ilmaisee sitoutumisensa ympäristönsuojelun edistämiseen
 • Päämäärät, joihin yritys pyrkii suojellakseen ympäristöä
 • Tavoitteet, joita yritys asettaa itselleen saavuttaakseen päämäärät pitkällä tähtäimellä
 • Toimintatavat, joita yritys edellyttää operaatioltaan (on julkinen, oltava kirjallinen)

Comments are closed.