Mobile toalettjenester

Våre mobile toalettjenester inkluderer alltid vedlikehold av toalettenheter; alt fra planlegging av plassering til reparasjoner og transport. Vi tilbyr enkle mobile toalettutleie-tjenester for alle typer arrangementer, samt for byggeplasser. Toalettenhetene leveres til stedet og plukkes opp som avtalt.

Vi har vært involvert i flere store arrangementer, og vil gjerne hjelpe deg med å beregne antall enheter som ditt arrangement krever. I tillegg kan vi ta oss av avfallshåndtering og gjenvinningstjenester for ditt arrangement.

bajamaja

Comments are closed.