Muonio avfallshåndtering

muonio_kuntaHettula Oy tar seg av avfallshåndteringen for selskapet ditt i henhold til gjeldende bestemmelser og prinsippene for bærekraftig utvikling. Avfallet som fraktes til stasjonen blir sortert. Avfall som kan forbrennes brukes ved å transportere det til Oulun energia. Avfall som ikke kan forbrennes blir, for øyeblikket, transportert til Kuusiselkä, Rovaniemi.

Muonioruten kjøres på torsdager hver andre uke (oddetallsuker). Husk å bestille rutetømming på tirsdag samme uke, slik at vi kan føre deg på listen.

Avfallsavgift for eiendomsspesifikk avfallstransport i området for Muonio kommune (forretnings- og turismeavfall).

AVFALLSPRISER 2016

Tømmeavgift

Produkt Eksl. avgift (€) Inkl. avgift (24%)
Avfallspose 9,20 11,40
Avfallspose < 200 l 9,20 11,40
Avfallsbeholder 240 l 9,70 12,03
Avfallsbeholder 340 l – 390 l 13,00 16,12
Avfallsbeholder 600-660 l 19,00 23,56
Hurtigbeholder 4000 l 100,00 124,00
Hurtigbeholder 6000 l 160,00 198,40
Hurtigbeholder 8000 l 200,00 248,00

Comments are closed.