Kolari avfallshåndtering

HENTING AV HUSHOLDNINGSAVFALL OG SLAM

KolarinkuntaHettula Oy har inngått en avtale med Kolari kommune om avfallshåndtering, som inkluderer henting av tørt og vått avfall, samt fakturering. Eiendommens eier kan anmode om avvikende tømmeintervaller fra entreprenøren, dvs. ønskede uker for tømming av beholderne. Eiendommens eier må kjøpe avfallsbeholderne og posene. Beholdere og avfallsposer må merkes med et navn, og de må være tilgjengelige.

Linken under tar deg til nettsiden for Kolari kommune. Der vil du finne ruter og henteuker for husholdningsavfall. Kolari kommune offentliggjør avfallshenteukene separat i avisen Luoteis-Lappi.

Ruter og henteuker for husholdningsavfall (link til Kolaris finske nettside)

HENTING AV SLAM

Når det gjelder slam, tømmes lukkede tanker og betongringbrønner (septiktanker) separat på anmodning fra eiendommens eier. Kolari kommune arrangerer slamhenting for eiendommer mellom 23. mai og 31. oktober, som kjøres som en rute. Vårruten starter 23. mai 2016, og  høstruten 1. september 2016.

Eiendomseiere/forvaltere bør varsle entreprenøren om behov for tømming av septiktank i 2016 per telefon eller e-post før 22. mai 2016. Eierne må varsle entreprenøren om hvorvidt septiktankene skal tømmes på våren eller høsten, eller på begge rutene (vår og høst).

Linken under tar deg til nettsiden for Kolari kommune. Der vil du finne avfallshåndteringsavgiften, som inkluderer grunnavgiften, en transportavgift og en behandlingsavgift.

Avfallsavgift (link til Kolaris finske nettside)

AVFALLSCONTAINERTJENESTER

Du kan bestille avfallscontainertjenester fra oss. Gå til siden for avfallscontainere for mer informasjon.

Comments are closed.