Kittilä avfallshåndtering

KittilankuntaHettula Oy tar seg av avfallshåndteringen for selskapet ditt i henhold til gjeldende bestemmelser og prinsippene for bærekraftig utvikling. Avfallet som fraktes til stasjonen blir sortert. Avfall som kan forbrennes brukes ved å transportere det til Oulun energia. Avfall som ikke kan forbrennes blir, for øyeblikket, transportert til Kuusiselkä, Rovaniemi.

Avfallsavgift for eiendomsspesifikk avfallstransport i området for Kittilä kommune (forretnings- og turismeavfall).

AVFALLSPRISER 2016

Tømmeavgift

Produkt Eksl. avgift (€) Inkl. avgift (24%)
Avfallspose 8,15 10,11
Avfallspose < 200 l 8,15 10,11
Avfallsbeholder 240 l 9,25 11,47
Avfallsbeholder 340 l – 390 l 12,70 15,75
Avfallsbeholder 600-660 l 17,30 21,45
Hurtigbeholder 4000 l 95,00 117,80
Hurtigbeholder 6000 l 140,00 173,60
Hurtigbeholder 8000 l 175,00 217,00
Molok 1500 l 72,00 89,28
Molok 3000 l 105,00 130,20
Molok 5000 l 145,00 179,80
Beholder for biologisk avfall 240 l 15,50 19,22
Beholder for biologisk avfall 600–660 l 35,00 43,40
Stor pose 80,00 99,20

Comments are closed.