Avfallshåndtering

Vår hovedaktivitet er avfallshåndtering, noe som har vært en del av vår virksomhet siden 1970. Selskapet vårt tar vare på avfallshåndtering i samsvar med gjeldende bestemmelser og prinsippene for bærekraftig utvikling. Vi vil sørge for at papir, papp, metall og e-avfall blir resirkulert på riktig måte.

Hettula jätehuoltoVÅRE TJENESTER OMFATTER:

  • Tømming av avfallsbeholdere
  • Salg og leie av avfallsbeholdere
  • Salg og leie av avfallspresse
  • Behandlingsstasjon for avfall

Comments are closed.